Tài nguyên Website

Violet Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GoStats.vn Thống kê

  FlagCounter.com Thống kê

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Ngô Thanh Tuấn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0535.jpg IMG_0504.jpg IMG_0553_moi.jpg DSC017111.jpg DSC017711.jpg P1010014.jpg P1010015.jpg BONG_DA.flv 0119.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf GHK1_Hai1.swf DSC_00061.jpg DSC01790.jpg DSC_00031.jpg DSC01899.jpg HINH_ANH_HOI_TRAI_26_031.flv DSC01788.jpg THU_THUAT_CHEN_WINDOWS_MEDIA_PLAYER_VAO_POWER_POINT.flv Lichsutruong.swf Chuc_2011_loan.swf

  Choose your Language

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Chào mừng quý vị đến với PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ôn thi HKI_English 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Thanh Sen
  Ngày gửi: 13h:11' 01-12-2013
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 47
  Số lượt thích: 0 người
  Date: 18/11/13
  Period: 40
  45 MINUTE TEST

  Aim:
  By the end of this test, students can be checked how much they understand the lessons from unit 4 to unit 6.
  A.The matrix of the test:
  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng cộng
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  Phonetices

  underlined part pronounced differently from the other
  1,2
  0,5 đ
  
  underlined part pronounced differently from the other
  3,4
  0,5 đ
  
  
  
  4 câu
  1 đ
  
  
  Grammar / Vocabulary

  Grammar / Vocabulary
  5,6,7,8

  
  Grammar / Vocabulary
  9,10
  0,5 đ
  
  Grammar / Vocabulary
  11,12
  0,5 đ
  
  8 câu
  2 đ
  
  
  Writing

  
  Rewrite the sentences
  13,14,15
  1,5 đ
  
  Rewrite the sentences 16
  0,5 đ
  
  Rewrite the sentences 17
  0,5 đ
  
  5 câu
  2,5 đ
  
  Reading

  
  Read the passage carefully and choose true (T) or fasle (F) 18,19,20
  1,5 đ
  
  
  
  Read the passage carefully and choose true (T) or fasle (F) 21,22
  1 đ
  
  5 câu
  2,5 đ
  
  Listening

  
  Listen, get information, then choose true or false
  23,24,25
  1,5 đ
  
  Listen, get information, then choose true or false
  26
  0,5 đ
  
  
  
  4 câu
  2 đ
  
  Tổng cộng

  6
  1,5 đ
  9
  4,5 đ
  4
  1 đ
  2
  1 đ
  2
  0,5 đ
  3
  1,5 đ
  12 câu
  3 đ
  14 câu
  7 đ
  
  
  B. The content of the test
  I/ Choose the best word that has the underlined part pronounced differently from the other (1m)
  1. a. lunch b. couch c.change d. chemistry
  2. a. meet b. street c. volunteer d. free
  3. a. globe b. copy c. problem d. comic
  4. a. lips b. ears c. eyes d. toes
  II/ Choose the word the best answer to complete the following sentences (2m)
  5. ……… go to the park?
  a. Let’s b. Why don’t we c. Will we d. a & b
  6. I learn …….. the computer.
  a. to uses b. how to use c. about d. use
  7. I would like ……. a letter to Ha noi.
  a. send b. to send c. sending d. to sending
  8. It’s time ……. recess.
  a. at b. for c. in d. on
  9. He …….. reading book in the library.
  a. likes b. enjoys c. should d. a & b
  10. Talking with friends is a common way of relaxing at recess.
  a. good b. popular c. easy d. different
  11. Look! The teacher …….. here.
  a. come b. comes c. is coming d. are coming
  12. My birthday is on May 25th.
  a. date of birth b. day of birth c. party d. dates
  III. Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentences printed before them: (1.5ms)
  13. I like English best.
  → My favorite subject ………………………………………………………………………………………
  14. Nam will visit his grandparents tonight.
  → Nam is going …………………………………………………………………………………………….
  15. Why don’t we go to the cafeteria ?
  → What about ………………………………………………………………………………………………
  Give the correct verbs form in brackets (1m)
  16. Minh usually (play) ………. Volleyball after school.
  17. I want ( listen) …………… to some music.
  IV..Read the passage carefully and choose true (T) or fasle (F) (1,5ms)
  Mai is a student at Le Loi school. She is in grade 7. She goes to school six days a week, from Monday to Sarturday. Classes always begin at 7 o’clock and finish at a quarter past eleven. Today, Mai has four classes; English, Geography, Computer Science and Physics. Mai is interested in Computer. She thinks Geography is difficult and so is English.
  Write
   
  Gửi ý kiến