Tài nguyên Website

Violet Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GoStats.vn Thống kê

  FlagCounter.com Thống kê

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Ngô Thanh Tuấn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0535.jpg IMG_0504.jpg IMG_0553_moi.jpg DSC017111.jpg DSC017711.jpg P1010014.jpg P1010015.jpg BONG_DA.flv 0119.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf GHK1_Hai1.swf DSC_00061.jpg DSC01790.jpg DSC_00031.jpg DSC01899.jpg HINH_ANH_HOI_TRAI_26_031.flv DSC01788.jpg THU_THUAT_CHEN_WINDOWS_MEDIA_PLAYER_VAO_POWER_POINT.flv Lichsutruong.swf Chuc_2011_loan.swf

  Choose your Language

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Chào mừng quý vị đến với PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ "Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập"

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thanh Tuấn
  Ngày gửi: 16h:16' 19-06-2012
  Dung lượng: 138.0 KB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  CHÍNH PHỦ
  ––––––
  Số: 41/2012/NĐ-CP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  –––––––––––––––––––––––––––
  Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2012
  NGHỊ ĐỊNH
  Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
  ––––––––––––––
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Nghị định này quy định nguyên tắc, căn cứ, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm và thẩm quyền quản lý vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
  2. Nghị định này không điều chỉnh đối với các vị trí việc làm gắn với các chức danh, chức vụ quy định là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
  Điều 2. Vị trí việc làm và phân loại vị trí việc làm
  1. Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
  2. Vị trí việc làm được phân loại như sau:
  a) Vị trí việc làm do một người đảm nhận;
  b) Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận;
  c) Vị trí việc làm kiêm nhiệm.
  Điều 3. Nguyên tắc xác định và quản lý vị trí việc làm
  1. Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý viên chức.
  2. Vị trí việc làm được xác định và điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập.
  3. Vị trí việc làm phải gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng.
  4. Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với thực tiễn.
  Điều 4. Căn cứ xác định vị trí việc làm
  1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập.
  2. Tính chất, đặc điểm, nhu cầu công việc của đơn vị sự nghiệp công lập.
  3. Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành.
  4. Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.
  5. Thực trạng bố trí, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
  Điều 5. Phương pháp xác định vị trí việc làm
  1. Việc xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo phương pháp tổng hợp.
  2. Xác định vị trí việc làm theo phương pháp tổng hợp được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa việc phân tích tổ chức, phân tích công việc với thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập và được thực hiện theo các bước cơ bản sau:
  a) Bước 1: Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập;
  b) Bước 2: Phân nhóm công việc;
  c) Bước 3: Xác định các yếu tố ảnh hưởng;
  d) Bước 4: Thống kê, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức;
  đ) Bước 5: Xác định bảng danh mục vị trí việc làm cần thiết của đơn vị sự nghiệp công lập;
  e) Bước 6: Xây dựng bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm;
  g) Bước 7: Xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm;
  h) Bước 8: Xác định chức danh nghề nghiệp tương ứng với danh mục vị trí việc làm cần thiết.
  3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Khoản 2 Điều này.
  Điều 6. Xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
  1. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được xác định theo các căn cứ sau:
  a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập được
   
  Gửi ý kiến