Tài nguyên Website

Violet Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GoStats.vn Thống kê

  FlagCounter.com Thống kê

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Ngô Thanh Tuấn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0535.jpg IMG_0504.jpg IMG_0553_moi.jpg DSC017111.jpg DSC017711.jpg P1010014.jpg P1010015.jpg BONG_DA.flv 0119.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf GHK1_Hai1.swf DSC_00061.jpg DSC01790.jpg DSC_00031.jpg DSC01899.jpg HINH_ANH_HOI_TRAI_26_031.flv DSC01788.jpg THU_THUAT_CHEN_WINDOWS_MEDIA_PLAYER_VAO_POWER_POINT.flv Lichsutruong.swf Chuc_2011_loan.swf

  Choose your Language

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Chào mừng quý vị đến với PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  THỜI KHÓA BIỂU (áp dụng từ 28/11/2011)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: từ levantruongtvt.tk
  Người gửi: Trừ Văn Thố
  Ngày gửi: 22h:06' 26-11-2011
  Dung lượng: 95.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Gi¸o viªn ¸nh
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi s¸ng
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 9A1-V¨n häc
  2
  3
  4 9A1-V¨n häc
  5 9A1-V¨n häc 9A1-V¨n häc 9A1-V¨n häc


  Gi¸o viªn Bâng
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi s¸ng
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 6A7-GDCD
  2 6A9-GDCD
  3 6A12-GDCD
  4
  5 6A8-GDCD
  Buæi chiÒu
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 8A3-V¨n häc 8A2-V¨n häc
  2 8A7-V¨n häc 8A3-V¨n häc 8A2-V¨n häc 8A7-V¨n häc
  3 8A7-V¨n häc 8A2-V¨n häc 8A3-V¨n häc
  4 8A2-V¨n häc 8A7-V¨n häc 8A3-SH Líp
  5 8A3-TËp Trung 8A3-V¨n häc 8A3-GDNGLL

  Gi¸o viªn DiÔm(V)
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi chiÒu
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 7A3-V¨n häc 7A9-GDCD 7A8-GDCD
  2
  3 7A3-V¨n häc 7A3-V¨n häc
  4 7A3-V¨n häc
  5

  Gi¸o viªn Lang
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi s¸ng
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 9A9-GDCD 9A8-GDCD
  2 9A5-GDCD 9A6-GDCD
  3 9A2-GDCD 9A1-GDCD
  4 9A10-GDCD 9A4-GDCD
  5 9A7-GDCD 9A3-GDCD
  Buæi chiÒu
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 7A3-GDCD
  2 7A7-GDCD 7A1-GDCD
  3 7A2-GDCD
  4 7A4-GDCD 7A1-SH Líp
  5 7A1-TËp Trung 7A1-GDNGLL

  Gi¸o viªn Liªn
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi s¸ng
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 6A3-TËp Trung 6A2-V¨n häc 6A3-V¨n häc 6A1-V¨n häc
  2 6A1-V¨n häc 6A3-V¨n häc 6A3-V¨n häc
  3 6A2-V¨n häc 6A3-SH Líp 6A2-V¨n häc
  4 6A1-V¨n häc 6A1-V¨n häc 6A3-GDNGLL 6A3-V¨n häc
  5 6A2-V¨n häc

  Gi¸o viªn C.Loan
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi s¸ng
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 9A3-V¨n häc 9A3-V¨n häc
  2 9A3-V¨n häc
  3 9A3-V¨n häc
  4 9A3-V¨n häc
  5
  Buæi chiÒu
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 8A7-GDCD 8A3-GDCD
  2 8A6-GDCD 7A9-V¨n häc 8A4-GDCD
  3 7A9-V¨n häc 7A9-V¨n häc 8A1-GDCD
  4 7A9-V¨n häc 7A9-SH Líp 8A5-GDCD
  5 7A9-TËp Trung 7A9-GDNGLL 8A2-GDCD

  Gi¸o viªn Minh
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi s¸ng
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 9A4-V¨n häc 9A10-V¨n häc 9A4-V¨n häc 9A4-V¨n häc
  2 9A7-V¨n häc 9A7-V¨n häc 9A7-V¨n häc 9A7-V¨n häc
  3 9A10-V¨n häc 9A4-V¨n häc 9A10-V¨n häc 9A10-V¨n häc
  4 9A4-V¨n häc 9A7-V¨n häc 9A10-V¨n häc
  5

  Gi¸o viªn Nga
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi chiÒu
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 8A1-V¨n häc 8A1-V¨n häc 8A1-V¨n häc 8A5-V¨n häc
  2 8A5-V¨n häc 8A4-V¨n häc 8A6-V¨n häc 8A1-V¨n häc
  3 8A6-V¨n häc 8A4-V¨n häc 8A4-V¨n häc 8A6-V¨n häc
  4 8A4-V¨n häc 8A5-V¨n häc 8A5-SH Líp 8A6-V¨n häc
  5 8A5-TËp Trung 8A5-V¨n häc 8A5-GDNGLL

  Gi¸o viªn NghÜa
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi s¸ng
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 6A9-TËp Trung 6A4-V¨n häc 6A4-V¨n häc
  2 6A4-V¨n häc 6A9-V¨n häc 6A4-V¨n häc
  3 6A9-V¨n häc 6A9-V¨n häc 6A9-SH Líp
  4 6A9-V¨n häc 6A9-GDNGLL
  5
  Buæi chiÒu
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 7A1-V¨n häc 7A1-V¨n häc
  2 7A1-V¨n häc 7A1-V¨n häc
  3
  4
  5

  Gi¸o viªn NguyÖt(V)
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi chiÒu
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 7A8-V¨n häc 7A8-V¨n häc 7A5-V¨n häc 7A5-V¨n häc
  2 7A6-V¨n häc 7A6-V¨n häc 7A8-V¨n häc 7A5-V¨n häc
  3 7A5-V¨n häc 7A8-V¨n häc
  4 7A6-V¨n häc 7A6-V¨n häc 7A6-SH Líp
  5 7A6-TËp Trung 7A6-GDNGLL

  Gi¸o viªn Nuçi
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi s¸ng
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1
  2 6A5-GDCD
  3 6A6-GDCD
  4
  5
  Buæi chiÒu
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 7A10-V¨n häc 7A10-V¨n häc
  2 7A10-V¨n häc
  3 7A10-V¨n häc
  4
  5

  Gi¸o viªn Thu
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi chiÒu
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 7A7-V¨n häc 7A2-V¨n häc 7A7-V¨n häc
  2 7A7-V¨n häc 7A4-V¨n häc 7A2-V¨n häc
  3 7A4-V¨n häc 7A4-V¨n häc 7A2-V¨n häc
  4 7A7-V¨n häc 7A4-V¨n häc 7A7-SH Líp
  5 7A7-TËp Trung 7A2-V¨n häc 7A7-GDNGLL

  Gi¸o viªn Thuû
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi s¸ng
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 6A10-TËp Trung 6A10-V¨n häc 6A8-V¨n häc 6A11-V¨n häc
  2 6A8-V¨n häc 6A11-V¨n häc
  3 6A11-V¨n häc 6A8-V¨n häc 6A10-SH Líp
  4 6A10-V¨n häc 6A10-V¨n häc 6A11-V¨n häc 6A10-GDNGLL
  5 6A10-V¨n häc 6A8-V¨n häc

  Gi¸o viªn Tiªn
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2011
  Buæi s¸ng
  Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 Thø 7
  1 9A5-V¨n häc 9A9-V¨n häc 9A5-V¨n häc
  2 9A8-V¨n häc 9A8-V¨n häc 9A8-V¨n häc
  3 9A8-V¨n häc 9A5-V¨n häc 9A9-V¨n häc
  4 9A5-V¨n häc 9A5-V¨n häc 9A8-V¨n häc
  5 9A9-V¨n häc 9A9-V¨n häc 9A9-V¨n häc

  Gi¸o viªn Trang
  Cã t¸c dông tõ ngµy 28/11/2
   
  Gửi ý kiến