Tài nguyên Website

Violet Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GoStats.vn Thống kê

  FlagCounter.com Thống kê

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Ngô Thanh Tuấn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0535.jpg IMG_0504.jpg IMG_0553_moi.jpg DSC017111.jpg DSC017711.jpg P1010014.jpg P1010015.jpg BONG_DA.flv 0119.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf GHK1_Hai1.swf DSC_00061.jpg DSC01790.jpg DSC_00031.jpg DSC01899.jpg HINH_ANH_HOI_TRAI_26_031.flv DSC01788.jpg THU_THUAT_CHEN_WINDOWS_MEDIA_PLAYER_VAO_POWER_POINT.flv Lichsutruong.swf Chuc_2011_loan.swf

  Choose your Language

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Chào mừng quý vị đến với PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của BGDĐT "Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non"

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thanh Tuấn
  Ngày gửi: 20h:31' 12-11-2011
  Dung lượng: 108.5 KB
  Số lượt tải: 42
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ––––––––––––––
  Số: 49/2011/TT-BGDĐT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  –––––––––––––––––––––––––––
  Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011
  
  THÔNG TƯ
  Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
  ––––––––––––––––
  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.
  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2011.
  Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.
  Nơi nhận:
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Uỷ ban VHGD -TNTN&NĐ của Quốc hội;
  - Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
  - Ban Tuyên giáo TW;
  - Bộ Tư pháp (Cục K.tra VBQPPL);
  - Công báo;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ GD&ĐT;
  - Như Điều 3 (để thực hiện);
  - Lưu VT, Vụ PC, Cục NG&CBQLCSGD.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG


  Đã kí

  Nguyễn Thị Nghĩa
  
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  ––––––––––––––
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  –––––––––––––––––––––––––––
  
  ĐIỀU LỆ
  Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 49 /2011/TT-BGDĐT ngày 26/10 /2011
  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non (sau đây gọi tắt là Hội thi) quy định: nội dung, hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham gia Hội thi; thẩm quyền tổ chức Hội thi; Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo và tổ chức Hội thi.
  2. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy trong trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (sau đây gọi chung là trường mầm non).
  Điều 2. Mục đích và yêu cầu của Hội thi
  1. Mục đích Hội thi:
  a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
  b) Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và CBQLGD tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và toàn ngành;
  c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;
  d) Tuỳ theo
   
  Gửi ý kiến