Tài nguyên Website

Violet Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GoStats.vn Thống kê

  FlagCounter.com Thống kê

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Ngô Thanh Tuấn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0535.jpg IMG_0504.jpg IMG_0553_moi.jpg DSC017111.jpg DSC017711.jpg P1010014.jpg P1010015.jpg BONG_DA.flv 0119.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf GHK1_Hai1.swf DSC_00061.jpg DSC01790.jpg DSC_00031.jpg DSC01899.jpg HINH_ANH_HOI_TRAI_26_031.flv DSC01788.jpg THU_THUAT_CHEN_WINDOWS_MEDIA_PLAYER_VAO_POWER_POINT.flv Lichsutruong.swf Chuc_2011_loan.swf

  Choose your Language

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Chào mừng quý vị đến với PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang "Về kế hoạch thời gian NH 2012-2013 của GDMN, GDPT và GDTX"

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thanh Tuấn
  Ngày gửi: 10h:10' 21-06-2012
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH TIỀN GIANG
  ––––––––––
  Số: 1283/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  –––––––––––––––––––––––––––
  Tiền Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2012
  QUYẾT ĐỊNH
  Về kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
  ––––––––––––––––
  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
  ty •>
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vê việc ban hành Khung kê hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mâm non, giáo dục phô thông và giáo dục thường xuyên;
  Theo đê nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 635/TT-SGDĐT, ngày 22/5/2012,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:
  1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.
  Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.
  Ngày kết thúc năm học.
  Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố; ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
  Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.
  Các ngày nghỉ lễ, tết.
  Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.
  8. Ngày nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ.
  Điều 2. Khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 áp dụng chung trong toàn tỉnh được quy định như sau:
  Ngày tựu trường: 06/8/2012
  Ngày khai giảng: từ ngày 01 - 05/9/2012 (các trường tự quyết định ngày khai giảng).
  Ngày két thúc năm học: muộn nhất là ngày 31/5/2013.

  Các ngành học, cấp học
  Học kỳ 1
  Học kỳ 2
  Ngày hoàn thành chương trình
  Các kỳ thi và xét tốt nghiệp
  
  1 .Mầm non
  Từ 13/8/2012 đến 05/01/2013 (21 tuần, 18 tuần thực học, chính thức vào chương trình 03/9/2012)
  Từ 07/01/2013 đến 18/5/2013 (19 tuần, có 02 tuần nghỉ tết âm lịch)
  18/5/2013
  
  
  2. Tiểu học
  Từ 06/8/2012 đến 29/12/2012 (21 tuần, gồm: 01 tuần ổn định, 18 tuần thực học, 01 tuần kiểm tra học kỳ 1, 01 tuần dự trữ)
  Từ 31/12/2012 đến 18/5/2013 (20 tuần, gồm: 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ 2)
  18/5/2013
  Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học từ 20/5/2013 đến 27/5/2013
  
  3.Trung học cơ sở
  Từ 06/8/2012 đèn 29/12/2012 (21 tuần, gồm: 19 tuần thực học, 01 tuần kiểm tra học kỳ 1, 01 tuần dự trữ)
  Từ 31/12/2012 đến 25/5/2013 (21 tuần, gồm: 18 tuần thực học, 02 tuần nghỉ tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ 2)
  25/5/2013
  Xét công nhận tốt nghiệp THCS từ ngày 03/6/2013 đến 07/6/2013
  
  4.Trung học phổ thông
  Từ 06/8/2012 đến 29/12/2012 (21 tuần, gồm: 19 tuần thực học, 01 tuần kiểm tra học kỳ 1, 01 tuần dự trữ)
  Từ 31/12/2012 đến 25/5/2013 (21 tuần, gồm: 18 tuần thực học, 02 tuần nghỉ tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ 2
  25/5/2013
  Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02, 03 và 04/6/2013
  
  5. Giáo dục thường xuyên (BT. THPT)
  Từ 06/8/2012 đến 29/12/2012 (21 tuần, gồm: 01 tuần ổn định, 18 tuần thực học, 01 tuần kiểm tra học kỳ 1, 01 tuần dự trữ)
  Từ 31/12/2012 đến 18/5/2013 (
   
  Gửi ý kiến