Tài nguyên Website

Violet Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GoStats.vn Thống kê

  FlagCounter.com Thống kê

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Ngô Thanh Tuấn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0535.jpg IMG_0504.jpg IMG_0553_moi.jpg DSC017111.jpg DSC017711.jpg P1010014.jpg P1010015.jpg BONG_DA.flv 0119.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf GHK1_Hai1.swf DSC_00061.jpg DSC01790.jpg DSC_00031.jpg DSC01899.jpg HINH_ANH_HOI_TRAI_26_031.flv DSC01788.jpg THU_THUAT_CHEN_WINDOWS_MEDIA_PLAYER_VAO_POWER_POINT.flv Lichsutruong.swf Chuc_2011_loan.swf

  Choose your Language

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Chào mừng quý vị đến với PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  QĐ1611/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2010 của SGDĐT Tiền Giang "Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá các ... NH2010–2011"

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thanh Tuấn
  Ngày gửi: 06h:39' 15-01-2011
  Dung lượng: 324.5 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH TIỀN GIANG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  –––––––––––––
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  –––––––––––––––––––––––––––
  
  Số: 1611/QĐ-SGDĐT
  Mỹ Tho, ngày 28 tháng 12 năm 2010
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá các lĩnh vực công tác
  đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2010–2011
  –––––––––––––––––––––––
  GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG
  Căn cứ Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
  Căn cứ Công văn số 7842/BGDĐT-VP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2010 – 2011;
  Theo đề nghị của Ông Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2010 – 2011.
  Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng ban Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện quyết định này./.
  GIÁM ĐỐC
  (đã ký)
  Trần Thanh Đức
  UBND TỈNH TIỀN GIANG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  –––––––––––––
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  –––––––––––––––––––––––––––
  
  QUY ĐỊNH
  TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC
  ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  NĂM HỌC 2010 – 2011
  ––––––––––––
  A. Nội dung tiêu chuẩn và điểm đánh giá xếp loại từng lĩnh vực công tác.

  I
  Giáo dục Mầm non.
  10
  
  1
  Thực hiện các chủ trương.
  
  
  
  Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở;
  Có kế hoạch Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ năm tuổi. Tích cực tham mưu thúc đẩy Giáo dục Mầm non địa phương phát triển;
  1
  
  
  Triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành phát động; Thực hiện thông tin báo cáo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.
  1
  
  2
  Mở rộng quy mô.
  
  
  
  Duy trì và mở rộng quy mô trường lớp Mầm non phù hợp nhu cầu và thực tế địa phương, thành lập mới trường Mẫu giáo (Mầm non) tại các xã chưa có trường, 100% phường, xã có trường, lớp Mầm non;
  0,5
  
  
  Có trường đạt chuẩn quốc gia được công nhận trong năm học;
  0,5
  
  
  Đảm bảo chi ngân sách nhà nước về giáo dục cho Giáo dục Mầm non từ 10% trở lên, Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cao hơn năm trước;
  0,5
  
  
  Huy động trẻ Nhà trẻ, Mẫu giáo đến trường tăng hơn năm học trước, trong đó tỷ lệ trẻ Mẫu giáo 5 tuổi đạt 95% trở lên, tỷ lệ trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày đạt từ 70 – 75%.
  1
  
  3
  Nâng cao chất lượng.
  
  
  
  Thực hiện đầy đủ và có chất lượng các nội dung chuyên môn do ngành chỉ đạo, Có biện pháp chỉ đạo tích cực chủ động trong việc thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non mới , tăng tỷ lệ giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ , tăng tỷ lệ trường được kết nối internet;
  1
  
  
  - 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, các tai nạn gây thương tích cho trẻ trong các cơ sở Giáo dục Mầm non, không để xảy ra tiêu cực trong khâu chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Có kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, chống béo phì hiệu quả, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cuối năm giảm từ 3- 4% so đầu năm học, tăng tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại trường;
  1
  
  
  100% trường, lớp có công trình vệ sinh phù
   
  Gửi ý kiến