Tài nguyên Website

Violet Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GoStats.vn Thống kê

  FlagCounter.com Thống kê

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Ngô Thanh Tuấn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0535.jpg IMG_0504.jpg IMG_0553_moi.jpg DSC017111.jpg DSC017711.jpg P1010014.jpg P1010015.jpg BONG_DA.flv 0119.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf GHK1_Hai1.swf DSC_00061.jpg DSC01790.jpg DSC_00031.jpg DSC01899.jpg HINH_ANH_HOI_TRAI_26_031.flv DSC01788.jpg THU_THUAT_CHEN_WINDOWS_MEDIA_PLAYER_VAO_POWER_POINT.flv Lichsutruong.swf Chuc_2011_loan.swf

  Choose your Language

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Chào mừng quý vị đến với PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > THÔNG BÁO >

  Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2010-2011

          Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh phổ thông, Bộ GDĐT hướng dẫn cụ thể việc triển khai tổ chức cuộc thi IOE năm học 2010-2011 như sau:

          I. Các vấn đề chung

          1. Các Sở GDĐT thành lập Ban tổ chức cấp tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là tỉnh) và chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường phổ thông thành lập Ban tổ chức cấp tương ứng. Ban tổ chức các cấp phát động cuộc thi IOE và có các hình thức tập huấn, hướng dẫn tới các đối tượng của cuộc thi.

              Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ tổ chức lễ phát động chính thức cuộc thi vào lúc 14h00, ngày 02/11/2010 tại khách sạn Tây Hồ, Hà Nội. Các Sở GDĐT tổ chức phát động cuộc thi ở địa phương và báo cáo về Bộ GDĐT thông qua Vụ Giáo dục Trung học tình hình triển khai trước ngày 19 tháng 11 năm 2010.

          2. Các văn bản, quyết định, hướng dẫn cụ thể về tổ chức cuộc thi các cấp và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức cấp toàn quốc được cập nhật trên website “www.ioe.vn”. Mọi liên hệ với Ban tổ chức cấp toàn quốc xin gửi về địa chỉ thư điện tử "ioe@moet.edu.vn".

              Truy cập vào www.ioe.vn, chọn mục “Thống kê” ở trang chủ để có danh sách các tỉnh, các trường, số học sinh từng cấp tham gia cuộc thi và kết quả tự luyện.

              Bấm chọn vào số học sinh của cấp tiểu học hoặc cấp THCS sẽ ra danh sách các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) và số học sinh của cấp đó tham gia cuộc thi. Bấm chọn vào tên huyện sẽ ra danh sách các trường của cấp đó và số học sinh tham gia cuộc thi. Bấm chọn vào tên trường sẽ ra danh sách học sinh và kết quả thi.

              Riêng với cấp THPT, khi bấm vào số học sinh thì sẽ là danh sách các trường THPT của toàn tỉnh và số học sinh tham gia cuộc thi. Đề nghị các Sở GDĐT kiểm tra số trường và tên trường tham dự, nếu tên trường chưa có hoặc cần điều chỉnh xin báo ngay về BTC qua địa chỉ "ioe@moet.edu.vn" để bổ sung hoặc sửa chữa.

          3. Hướng dẫn về mã số thi và cách lập mã số thi các cấp: Mã số thi các cấp là thông tin bảo mật. Trưởng ban tổ chức giao cho ban thư kí tạo mã số thi cấp tương ứng và thực hiện chế độ bảo mật. Với cấp trường, cấp huyện mỗi đợt thi phải có một mã số khác. Mỗi mã số thi được bảo mật trong phong bì riêng và chỉ mở phong bì (có mã số sử dụng cho cuộc thi) trước giờ thi 30 phút (sau khi học sinh đã vào phòng thi). Để tạo mã số thi cấp tương ứng xin vào trang www.ioe.vn và xem phần“Trợ giúp”.

          4. Kinh phí tổ chức cuộc thi chi trong ngân sách nhà nước của các Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở.

          II. Việc tổ chức cuộc thi các cấp

          1. Cấp trường - vòng thi thứ 15:

              Cuộc thi cấp trường có thể tổ chức thi thành nhiều đợt trong thời gian từ 9h00 ngày 25/12/2010 đến hết 16h30 ngày 28/12/2010. Mỗi đợt thi có mã số thi cấp trường riêng. Ban tổ chức cấp trường thông báo danh sách học sinh thi, từng phòng thi, các đợt thi (nếu thi nhiều đợt) cho học sinh trước ngày thi. Nhà trường thông báo cho học sinh phải tự luyện vượt qua vòng thứ 19 (mở từ 8h45’ ngày 18/12/2010) mới được thi cấp trường.

              Các trường bố trí giám thị cho từng phòng thi và có biên bản thi (ghi điểm thi, thời gian thi trên màn hình khi học sinh thi xong và chữ kí của học sinh). Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi (danh sách giám thị, biên bản phòng thi, báo cáo kết quả thi, danh sách đội tuyển từng khối thi cấp huyện - số học sinh của đội tuyển theo qui định của Phòng GDĐT) gửi về Phòng GDĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi.

              Đối với cấp THPT, nếu trong huyện chỉ có một đơn vị tham gia thi thì không tổ chức cấp trường mà chỉ tổ chức thi cấp huyện, vòng thi thứ 20.

          2. Cấp quận, huyện và tương đương - vòng thi thứ 20:

              Căn cứ vào kết quả thi cấp trường, Phòng GDĐT duyệt danh sách thi cấp quận, huyện và tương đương, thông báo thời gian và địa điểm thi, phân công giám thịn coi thi.

              Cuộc thi cấp quận, huyện và tương đương - vòng thi thứ 20 được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 29/01/2011 cụ thể như sau:

              - 08h00’: Tập trung khai mạc.

              - 08h30’: Học sinh cấp tiểu học và cấp THPT vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

              - 08h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp trường và về phòng thi.

              - 09h00’: Học sinh bắt đầu thi (có nhập mã số thi cấp trường).

              - 10h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

              - 13h30’: Học sinh cấp THCS vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

              - 13h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp trường và về phòng thi.

              - 14h00’: Học sinh bắt đầu thi (có nhập mã số thi cấp trường).

              - 15h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

              Lưu ý: Ban tổ chức thi cấp quận, huyện và tương đương phải có mã số riêng cho 2 đợt thi sáng và chiều.

              Cuộc thi cấp quận, huyện và tương đương có thể được tổ chức tại nhiều địa điểm nhưng phải có giám sát chéo giữa các cụm thi. Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi (danh sách giám thị các phòng thi, biên bản phòng thi, báo cáo kết quả thi, danh sách đội tuyển từng khối thi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - số học sinh của đội tuyển theo quy định của Sở GDĐT) gửi về Sở GDĐT ngay khi tổ chức xong cuộc thi.

          3. Cấp tỉnh - vòng thi thứ 25:

              Căn cứ vào kết quả thi do các Phòng GDĐT báo cáo, Sở GDĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh, thông báo thời gian và địa điểm thi, danh sách phòng thi, phân công giám thị coi thi.

              Cuộc thi cấp tỉnh được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 05/3/2011 cụ thể như sau:

              - 08h00’: Tập trung khai mạc.

              - 08h30’: Học sinh vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị, giám thị 2 vào phòng Hội đồng thi.

              - 08h45’: Giám thị 2 nhận mã số thi cấp trường và về phòng thi.

              - 09h00’: Học sinh bắt đầu thi (có nhập mã số thi cấp trường).

              - 10h00: Hết giờ thi. Giám thị ghi điểm thi, thời gian làm bài thi của từng học sinh trên, màn hình máy tính vào biên bản, học sinh kí tên xác nhận và 2 giám thị kí biên bản phòng thi.

              Cuộc thi cấp tỉnh có thể tổ chức thi tại nhiều địa điểm (theo từng huyện) nhưng phải có giám sát chéo giữa các huyện. Toàn bộ hồ sơ của cuộc thi (danh sách giám thị các phòng thi, biên bản phòng thi, báo cáo kết quả thi, danh sách đội tuyển từng khối 5, 9 thi toàn quốc - số học sinh của đội tuyển theo qui định của Thể lệ) gửi về Ban Tổ chức cấp toàn quốc ngay khi tổ chức xong cuộc thi. Bản mềm gửi về "ioe@moet.edu.vn" và bản cứng gửi về Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

          4. Cấp toàn quốc dành cho lớp 5 và lớp 9 - vòng thi thứ 30.

              Cuộc thi được tổ chức ngay tại từng tỉnh. Mỗi Sở GDĐT cử ít nhất 3 cán bộ đi giám sát chéo tỉnh bạn (ít nhất có một lãnh đạo cấp Phòng thuộc Sở trở lên), quyết định cử cán bộ gửi cho Ban tổ chức cấp toàn quốc và Sở GDĐT tỉnh mà đoàn cán bộ sẽ đến giám sát trước ngày 01/4/2011 (danh sách địa điểm các Sở GDĐT đi giám sát chéo sẽ công bố trên trang website www.ioe.vn” vào ngày 25/03/2011).

              Học sinh dự thi cấp toàn quốc phải có Thẻ học sinh, dán ảnh và chứng nhận của Sở GDĐT.

              Cuộc thi cấp toàn quốc dành cho lớp 5 và lớp 9 được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 09/04/2011 cụ thể như sau:

              - Ngày 08/4/2011:

                Từ 14h00: Họp Hội đồng thi cấp toàn quốc (đoàn cán bộ giám sát chéo có trong Hội đồng) tại địa phương, kiểm tra danh sách học sinh dự thi và các điều kiện dự thi theo thể lệ đã ban hành; kiểm tra các văn bản chuẩn bị cho cuộc thi, danh sách phòng thi, biên bản phòng thi; kiểm tra phong bì bảo mật của Ban tổ chức cấp toàn quốc gửi về (nếu chưa nhận được thì báo khẩn cấp qua số máy 0903436757); kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phòng thi, máy tính, đường truyền.

  - Ngày 09/4/2011:

                + 08h00: Khai mạc cuộc thi cấp toàn quốc (có học sinh kiểm tra niêm phong trên phong bì hướng dẫn mã số thi cấp toàn quốc).

                + 08h30’: Học sinh vào phòng thi, giám thị 1 hướng dẫn học sinh chuẩn bị. Giám thị 2 tập trung tại phòng Hội đồng thi. Chủ tịch Hội đồng thi mở phong bì hướng dẫn mã số thi cấp toàn quốc (công khai việc còn niêm phong). Tổ thư kí theo hướng dẫn để biết mã số thi cấp toàn quốc, thông báo rõ với các giám thị 2 (in ra). Giám thị 2 trở về phòng thi.

                + 08h55’: Giám thị 2 viết rõ mã số thi cấp toàn quốc lên bảng để mọi học sinh nhìn rõ. Học sinh truy cập, cập nhật mã số thi.

                + 09h00: Học sinh bắt đầu làm bài.

                + 10h00: Học sinh dừng làm bài.

              Hội đồng thi cấp toàn quốc đặt tại tỉnh làm thủ tục niêm phong các văn bản của kì thi gửi chuyển phát nhanh qua Bưu điện trước 12h00 cùng ngày về địa chỉ Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

              Trong cuộc thi này, học sinh chỉ được làm bài một lần duy nhất trong phòng thi với số ID trong danh sách. Trong trường hợp sự cố kỹ thuật do đường truyền, điện lưới quá 15 phút thì báo về số máy 0903436757 để được chỉ đạo. Trong trường hợp sự cố kỹ thuật do đường truyền, điện lưới dưới 15 phút thì cho học sinh làm lại bài thi nhưng phải có biên bản kèm theo.

              Học sinh làm xong bài phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian thi trên màn hình vào biên bản và ký tên. Học sinh không được ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài).
  Nhắn tin cho tác giả
  Ngô Thanh Tuấn @ 22:46 28/10/2010
  Số lượt xem: 1167
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến