Tài nguyên Website

Violet Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GoStats.vn Thống kê

  FlagCounter.com Thống kê

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Ngô Thanh Tuấn)

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0535.jpg IMG_0504.jpg IMG_0553_moi.jpg DSC017111.jpg DSC017711.jpg P1010014.jpg P1010015.jpg BONG_DA.flv 0119.jpg Loan_dem_giang_sinh_2012.swf GHK1_Hai1.swf DSC_00061.jpg DSC01790.jpg DSC_00031.jpg DSC01899.jpg HINH_ANH_HOI_TRAI_26_031.flv DSC01788.jpg THU_THUAT_CHEN_WINDOWS_MEDIA_PLAYER_VAO_POWER_POINT.flv Lichsutruong.swf Chuc_2011_loan.swf

  Choose your Language

  Lời hay ý đẹp

  ""

  Chào mừng quý vị đến với PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CAI LẬY.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
  Gốc > TIN TỨC - SỰ KIỆN >

  Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GD&ĐT "Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học"

          Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

          Căn cNghđnh số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 ca Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca B, cơ quan ngang B;

          Căn cứ Nghđnh số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 ca Chính phủ quy định chức năng, nhim vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Giáo dục và Đào to;

          Căn cứ Nghđnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 ca Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành mt số điều ca Luật Giáo dục;

          Căn cứ Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 ca Thủ tướng Chính phủ vviệc đổi mới chương trình giáo dc phổ thông thực hin Nghị quyết số 40/2000/QH10 ca Quốc hội;

          Căn cQuyết đnh số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 ca Bộ tng Bộ Giáo dục và Đào tạo vviệc ban hành Chương trình giáo dc phổ thông;

          Căn cQuyết đnh số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 ca Bộ tng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Theo đnghị ca Vụ trưởng Vụ Giáo dc Tiểu hc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy đnh vđánh giá và xếp loại học sinh tiểu hc.

          Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 12 năm 2009. Thông tư này thay thế Quyết định số 30/2005/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm

  2005 ca Btrưởng Bộ Giáo dc và Đào tạo ban hành Quy định Đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Các quy định trước đây trái với quy đnh tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

           Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dc Tiểu học, Cc trưởng Cc Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

                              Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã ký thay Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   

  Bạn có thể download bản gốc <tại đây...>


  Nhắn tin cho tác giả
  Ngô Thanh Tuấn @ 23:51 31/10/2009
  Số lượt xem: 1036
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến